Familiale bemiddeling

Je kan hier informatie vinden over wat bemiddeling nu precies zo interessant maakt. Kiezen voor bemiddeling heeft immers enorme voordelen.

Ikzelf ben gespecialiseerd en erkend voor bemiddelingen in familiale zaken. Samen met (ex-)partners zitten we dan rond tafel om het ouderschap of de (echt)scheiding door te spreken, te organiseren, voor te bereiden of om een oude regeling aan te passen.

Een bemiddelingstraject is een heel toegankelijke manier om verschillende situaties aan te pakken en op te lossen. Het is, met andere woorden, de ideale manier om te komen tot een gezamelijk gedragen akkoord of een minnelijke schikking.

Zit je in een moeilijke situatie, contacteer me dan even om te checken of bemiddeling een uitweg kan bieden.

Wil je weten of bemiddeling ook een oplossing is voor jou?