Familiale bemiddeling

Aangepaste werking en aanbod tijdens de Corona-crisis

Je kan hier informatie vinden over wat bemiddeling nu precies zo interessant maakt. Kiezen voor bemiddeling heeft immers enorme voordelen.

Een bemiddelingstraject is een heel toegankelijke manier om verschillende situaties aan te pakken en op te lossen. Het is, met andere woorden, de ideale manier om te komen tot een gezamenlijk gedragen akkoord of een minnelijke schikking.

We zijn gespecialiseerd en erkend voor bemiddelingen in familiale zaken. Samen met (ex-)partners zitten we dan rond tafel om het conflict, het ouderschap of de (echt)scheiding te bespreken, te organiseren, voor te bereiden of om een ongeschikte regeling aan te passen.

Wanneer het nodig blijkt, gaat de kinderpsychologe met wie we samenwerken aan de slag met kinderen die het lastig hebben met hun veranderde gezinssituatie. Ze brengt hun stem binnen in de bemiddelingsgesprekken als ouders dat wensen.

Zit je in een moeilijke situatie, contacteer ons dan even om te checken of bemiddeling een uitweg kan bieden.

Wil je weten of bemiddeling ook een oplossing is voor jou?