Scheidingsbemiddeling

De scheidingsbeslissing viel waardoor de toekomst er plots heel anders uitziet. Een onzekere periode breekt aan, waarop de éne soms beter voorbereid is dan de andere.

Tijdens bemiddelingsgesprekken krijgen ex-partners een nieuwe kans om de toekomst zonder elkaar te bespreken. Verdriet, onrust en boosheid zijn normale gevoelens die hun plaats krijgen in de gesprekken, zonder te overheersen.

Volgende punten worden besproken en opgenomen in de scheidingsovereenkomst. Binnen het toegestande juridische kader, beslissen jullie zelf hoe gedetailleerd de overeenkomst uitgewerkt wordt.

  • verdeling van gelden en goederen (huisraad, schulden, verzekeringen, pensioenfondsen, lening, wagen...)
  • verdeling onroerende goederen (afspraken en onderlinge verrekeningen)
  • ouderschapsplan (verblijf, kostenregeling, opvoedingsafspraken, ouderafspraken,...)

Met duidelijke, eerlijke afspraken kan de echtscheiding via onderlinge toestemming (EOT) afgerond worden. De familiaal bemiddelaar zorgt voor de volledige afhandeling van de overeenkomst zodat deze goedgekeurd wordt door de Familierechtbank.
Verschijnen voor de rechtbank hoeft niet.

Jullie kunnen het administratieve achter jullie laten en focussen op het nieuwe leven en de nieuwe manier van ouderschap.

Bemiddeling na de scheiding

De afspraken die gisteren een goede oplossing waren, zijn dat misschien niet meer in de toekomst... omstandigheden veranderen nu eenmaal. Zowel voor een proef-scheiding als na een scheiding, kunnen ex-partners met elkaar rond tafel zitten en bekijken hoe ze zaken kunnen aanpakken. Vernieuwde afspraken kunnen een nieuwe situatie terug leefbaar en prettig maken.

Denk daarbij bv. aan het verblijf van de kinderen, aanpassing fiscale regeling, gemeenschappelijke sociale verplichtingen, alimentatie, rol van nieuwe partners...

Wil je weten of bemiddeling ook een oplossing is voor jou?