Ouderschapsbemiddeling

Van ex-partner naar co-ouder: de ouderschapsovereenkomst met de stem van het kind

Een ouderschapsplan is het geheel van afspraken die ouders maken om de opvoeding en zorg van hun kinderen zo goed mogelijk te regelen. Met de begeleiding van een familiaal bemiddelaar wordt niets over het hoofd gezien.

Een ouderschapsplan kan een onderdeel zijn van een (echt)scheidingsovereenkomst of kan apart opgemaakt worden.

Voor kinderen is de relatiebreuk tussen hun ouders stresserend. Om de stress bij hen te verlichten, is het belangrijk dat ouders zelf hun ouderschap herorganiseren en onderling bespreken. Rechtbanken verwijzen ouders daarom steeds vaker door naar een erkend familiaal bemiddelaar. Waarover ouders precies afspraken maken, beslissen ze zelf. Wettelijk gezien dienen o.a. het verblijf, kosten, communicatie en ouderlijk gezag besproken te worden.

Sommige ouders zullen het leven van hun kinderen volledig opnieuw bespreken en organiseren. Andere ouders leggen de focus op enkele onderwerpen (Bv. omgang nieuwe partners, verblijf verlengde weekenden, uitgaans-afspraken met pubers,... ) omdat ze weten dat die onderwerpen de "hete hangijzers" zijn.

Tijdens de ouderschapsbemiddeling kunnen ouders, indien gewenst, terugvallen op mijn lijst van onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met het ouderschap zoals

  • verzekeringen
  • schoolcontacten
  • onderhoudsgeld (fiscale voordelen!!)
  • hobby's
  • uitzonderlijke medische omstandigheden
  • opvoedingsafspraken
  • aanpassingen zakgeld
  • verzorging
  • enz….

Deze lijst herinnert aan een aantal zaken en verzekert ouders om niets over het hoofd zien.

De gesprekken focussen op het ouderschap en dwalen niet af naar het ex-partnerschap.
Tijdens de gesprekken tussen de ouders bewaak ik het recht van de kinderen om verbonden te zijn met hun mama en hun papa.

Kinderen in ouderschapsbemiddeling


Een familiaal bemiddelaar is even betrokken op de balangen van de mama als op de belangen van de papa, zonder een oordeel te hebben over wat de ouders bespreken. Ik neem het mee op voor de kinderen, ze hebben een stem ookal zijn ze (meestal) niet aanwezig tijdens de bemiddelingsgesprekken.

Kinderen hebben een stem en willen gehoord worden.
Soms is het lastig om te spreken omdat ze mama of papa niet willen kwetsen... uit liefde voor hun ouders zwijgen kinderen dan maar met als resultaat dat ze het gevoel hebben dat er 'boven hun hoofd' gesproken wordt. Een gesprek tussen de familiaal bemiddelaar en het kind is dan zinvol. Het kind beslist zelf welke informatie gedeeld wordt met de ouders. Ouders maken vervolgens verdere afspraken. Het is immers nooit de bedoeling om een kind een beslissing te laten nemen!

Op basis van de beslissingen die ouders maken en binnen alle juridische bepalingen en voorschriften, ontwerp ik de ouderschapsovereenkomst dat door de Familierechtbank bekrachtigd en dus ook afdwingbaar wordt.

Deze overeenkomst is nodig om bv. te genieten van fiscale voordelen, beroep te kunnen doen op DAVO, bepaalde rekeningnummers te wijzigen, ...

Aanpassingen in een vorig vonnis

Tijden veranderen en kinderen worden groot.

Samen met de familiaal bemiddelaar maken ouders vernieuwde afspraken die beter afgestemd zijn op de huidige siutatie van het kind of de kinderen. Zelfs een aangepaste regeling voor verschillende kinderen kan een hele verbetering betekenen.

Wil je weten of bemiddeling ook een oplossing is voor jou?