Bemiddelingstraject

Wie een bemiddelingstraject volgt, heeft ervoor gekozen om belangrijke zaken zélf te regelen of op te lossen.

In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar, met de tegengestelde belangen en met de werkmethodiek 'bemiddeling'. In de vervolggesprekken komen we tot goede afspraken. Eens we die gevonden hebben, wordt een bemiddelingsovereenkomst opgesteld.

Kennismakingsgesprek

Voor een goede start staan we stil bij de manier van werken en bekijken we of iedereen zich hierin kan vinden.

Om een goed gespreksklimaat te creëeren, overlopen we in dit eerste gesprek enkele afspraken over vertrouwelijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Deze afspraken zijn opgenomen in een bemiddelingsprotocol, dat door iedereen ondertekend wordt. Zo creëren we een veilige omgeving waarin er open en eerlijk kan gesproken worden.

Jullie schetsen elk kort de situatie en bepalen welke zaken er eerst besproken moeten worden. We maken een agenda op, zodat duidelijk is wat er wanneer besproken zal worden. Bij de opmaak van deze agenda maken we een onderscheid tussen belangrijke en dringende zaken.

Bemiddelingsgespreken

Het gekozen onderwerp wordt besproken met de nodige informatie en toelichting (juridisch, fiscaal, praktisch, ontwikkelingspsychologisch,...). Al jullie belangen en bezorgdheden worden gehoord en uitgediept. Gaandeweg kan je de situatie in een nieuw licht bekijken zodat een oplossing zichtbaar wordt. Dit lijkt misschien onhaalbaar bij het begin, toch slagen 80% van de bemiddelingen!

We geven het bemiddelingstraject samen vorm... ik voorzie voldoende tijd zodat jullie niet gestoord kunnen worden door andere mensen eens het gesprek écht op gang is. Dat biedt de mogelijkheid om op één afspraak al echte stappen te zetten. Een stap vooruit of liever stilstaan bij de verwerking? Afhankelijk van wat jullie aangeven nodig te hebben, bepalen we het tempo. De tijd is dus van jullie, alsook de inhoud van het gesprek.

We komen zo tot goede afspraken die ook op lange termijn een duurzame oplossing bieden. Ik bewaak en verdedig de belangen van elk van jullie.

De openheid en de houding die jullie aannemen heeft een invloed op het totaal aantal afspraken.

Bijvoorbeeld: Ex-partners die reeds veel hebben doorgesproken kunnen soms al na enkele gesprekken hun scheiding of ouderschapsregeling laten neerleggen (snel en budgetvriendelijk dus).

Het vraagt wat tijd om te komen tot goede afspraken.
Een goede afspraak is gebaseerd op goede informatie. Ze is duurzaam, evenwichtig en daarom gemakkelijk na te leven. Deze afspraken bundelen we in de bemiddelingsovereenkomst.


De bemiddelingsovereenkomst is het vonnis dat jullie zelf gemaakt hebben. Dit is het beste vonnis dat er geveld kan worden: jullie weten immers wat best werkt voor jullie.

Bemiddelingsovereenkomst

Op basis van de gemaakte afspraken ontwerp ik de bemiddelingsovereenkomst. Dit is een document waarin alle afspraken gedetailleerd omschreven zijn, in de vorm van een EOT (echtscheiding onderlinge toestemming) of een ouderschapsovereenkomst.

Indien gewenst, laten we de bemiddelingsovereenkomst door de rechtbank bekrachtigen, waardoor het een vonnis wordt. Het vonnis maakt de overeenkomst afdwingbaar. Jullie zijn vanaf dan gebonden aan de onderling gemaakte afspraken.

Wil je weten of bemiddeling ook een oplossing is voor jou?