Bemiddelingstraject

Wie een bemiddelingstraject volgt, heeft ervoor gekozen om belangrijke zaken te regelen of op te lossen via bemiddeling.

In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar, met de tegengestelde belangen en met de werkmethodiek 'bemiddeling'. In de vervolggesprekken komen we tot goede afspraken. Eens we die gevonden hebben, stel ik een bemiddelingsovereenkomst op.

Kennismakingsgesprek

Na een warm welkom leg ik jullie kort de manier van werken uit. We bekijken of jullie je hierin kunnen vinden.

Om een goed gespreksklimaat te creëeren, overlopen we in dit eerste gesprek enkele afspraken over vertrouwelijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Deze afspraken zijn opgenomen in een bemiddelingsprotocol, dat door iedereen ondertekend wordt. Zo creëren we een veilige omgeving waarin er open en eerlijk kan gesproken worden.

Jullie schetsen elk kort de situatie en bepalen welke zaken er eerst besproken moeten worden. We maken een agenda op, zodat je weet wat er wanneer besproken zal worden. Bij de opmaak van deze agenda maken we een onderscheid tussen belangrijke en dringende zaken.

Bemiddelingsgespreken

Jullie bespreken het gekozen onderwerp. Ik geef de informatie en toelichting mbt de onderwerpen die besproken worden (juridisch, fiscaal, praktisch, ontwikkelingspsychologisch,...). Al jullie belangen en bezorgdheden worden gehoord en uitgediept. Gaandeweg kan je de situatie in een nieuw licht bekijken zodat een oplossing zichtbaar wordt. Dit lijkt misschien onhaalbaar bij het begin... toch slagen 80% van de bemiddelingen!

De openheid en de houding die er rond de tafel wordt aangenomen bepaalt het aantal afspraken. Hoe gemakkelijker jullie overeenstemmen, hoe minder gesprekken jullie nodig hebben.

Bijvoorbeeld: Ex-partners die reeds veel hebben doorgesproken kunnen soms al na enkele gesprekken hun scheiding of ouderschapsregeling laten neerleggen (snel en budgetvriendelijk dus).

Ik zorg ervoor dat de afspraken evenwichtig zijn en dus ook op lange termijn een goede oplossing bieden. Ik vind het belangrijk dat jullie hierbij rekening houden met elkaars inbreng en ik verdedig de belangen van elk van jullie.

Het vraagt wat tijd om te komen tot goede afspraken.
Een goede afspraak is gebaseerd op goede informatie. Ze is duurzaam, evenwichtig en daarom gemakkelijk na te leven. Deze afspraken bundelen we in de bemiddelingsovereenkomst.


De bemiddelingsovereenkomst is het vonnis dat jullie zelf gemaakt hebben. Dit is het beste vonnis dat er geveld kan worden: jullie weten immers wat best werkt voor jullie. Een rechtbank weet dat niet.

Bemiddelingsovereenkomst

Op basis van de gemaakte afspraken ontwerp ik de bemiddelingsovereenkomst. Dit is een document waarop je steeds kan terugvallen omdat alle afspraken gedetailleerd omschreven zijn. De redactie hiervan is zeer juridisch, maar ik zorg uiteraard voor de toelichting in 'mensentaal'.

Indien gewenst, laat ik de bemiddelingsovereenkomst door de rechtbank bekrachtigen, waardoor het een vonnis wordt. Het vonnis maakt de overeenkomst afdwingbaar. Jullie zijn vanaf dan gebonden aan de onderling gemaakte afspraken.

Wil je weten of bemiddeling ook een oplossing is voor jou?