Op weg naar een oplossing door bemiddeling

Een bemiddelingsgesprek verloopt met de begeleiding van een derde persoon, de bemiddelaar. Tijdens de gesprekken zoeken jullie samen naar oplossingen.

Je kan in verschillende situaties bij een bemiddelaar aankloppen en het opstarten van een bemiddeling kan op elk moment (om een dreigend conflict tijdig aan te pakken, in de plaats van een gerechtelijke procedure of na een procedure). Een lopende procedure wordt vaak 'on hold' gezet worden om een bemiddelingstraject in te lassen. De familierechter stelt een bemiddelingstraject meestal ook zelf voor.

Maar zo ver hoeft het uiteraard niet altijd te komen... via bemiddeling kan je ervoor zorgen dat een situatie niet conflictueuzer wordt dan ze is én dat je een gerechtelijke procedure kan vermijden.

Tijdens bemiddelingsgesprekken gaan we verder dan enkel het vaststellen van een meningsverschil. We zoeken welke verschillende belangen er precies spelen. Vandaaruit zoeken we naar een oplossing waarbij elke partij zich goed voelt. Tijdens het bemiddelingstraject nemen we hiervoor de tijd die jullie nodig hebben. Die tijd, in een warme en neutrale omgeving, wordt meestal erg gewaardeerd.

Wanneer het aangewezen is werken we samen met of verwijzen we naar notaris, advocaat, (kinder)psycholoog, bedrijfsrevisor of andere professionele partners.

Voordelen

Vaak vertellen cliënten dat ze het spijtig vinden dat ze niet vroeger wisten dat bemiddeling bestond. Pas in de rechtszaal vernamen ze dat bemiddeling ook een optie is om tot een oplossing te komen... dan is er natuurlijk al een lange (pijnlijke) weg afgelegd.

Dit zijn de meest genoemde voordelen:

  • We beheersen zelf onze situatie (met stip op nummer 1!).
  • Bemiddeling is vertrouwelijk.
  • Geen lange, kostelijke gerechtelijke procedure: een bemiddelingsprocedure kost gemiddeld 7x minder!
  • Een definitieve breuk kan voorkomen worden.
  • De bemiddelingsovereenkomst overstijgt een eerder uitgesproken vonnis.
  • Relatief snel een duurzame oplossing.
  • De afspraken die je zelf maakt leef je gemakkelijker na dan wanneer de rechter een beslissing nam.
  • We komen op een aangename manier tot overeenstemming.
Wil je weten of bemiddeling ook een oplossing is voor jou?