Familie bemiddeling

De organisatie van het contact tussen grootouders en kleinkinderen en het herstel tussen familieleden.

Tussen partners:

Jullie ervaren moeilijkheden in de relatie en weten nog niet op welke manier het verder kan gaan, maar jullie zijn het er wel over eens dat het anders moet. Door samen de opties te bekijken en door te spreken kan er klaarheid en rust komen.

Tussen grootouders en hun (ex)(schoon-)kinderen en kleinkinderen:

Grootouders en kleinkinderen hebben het recht om contact te hebben met elkaar. Soms staat een conflict dat in de weg. Tussen grootouders en hun (ex-)(schoon)kinderen kunnen we bemiddelen in functie van een bezoekregeling van de kleinkinderen.

Tussen broers, zussen, neven en nichten:

In uiteenlopende situaties (zorg voor de ouders, verdeling van erfenis,...) kan een bemiddeld gesprek zinvol zijn.

Tussen ouders en hun adolescenten:

Samenleven is niet altijd gemakkelijk. Het kan nodig zijn om goede afspraken te maken tussen ouders en adolescenten om ruzies te verminderen. In niew-samengestelde gezinnen heeft dit eveneens een enorme meerwaarde.

Wil je weten of bemiddeling ook een oplossing is voor jou?