Barbara Brandhof

0470 55 99 37

barbara@bemiddelingdiest.be

If men define situations as real, they are real in their consequences (Thomastheorema)

De manier waarop je kijkt naar een situatie, bepaalt het gedrag dat je toont in die situatie.
Tijdens mijn studies (sociologie, diversiteitsmanagement en sociaal werk) raakte ik gefascineerd door dit principe... Vandaaruit is mijn passie voor bemiddelen en bemiddelingsgericht werken ontstaan. Toen ik in 2015 de eerste uitdagingen van het moederschap achter de rug had, ben ik als erkend bemiddelaar gestart.

Achtergrond

  • Docente Postgraduaat Bemiddeling Thomas More Hogescholen
  • Erkend bemiddelaar in Familiale zaken (2015) door de Federale Bemiddelings Commissie
  • Lid van Forum Bemiddeling Leuven, voor het delen van expertise met andere bemiddelaars
  • Lid van Bemiddelingvzw, onderdeel van Association for International Arbitration
  • Opleiding bemiddelaar met specialisaties Familale- en Sociale zaken (Mediation Institute Vlaanderen) 2010-2011
  • Professionele achtergrond als HR-consultant en voor Kamer van Notarissen
Wil je weten of bemiddeling ook een oplossing is voor jou?