Bemiddelaar

If men define situations as real, they are real in their consequences (Thomastheorema)

De manier waarop je kijkt naar een situatie, bepaalt je gedrag in die situatie.


Tijdens mijn studies (sociologie, diversiteitsmanagement en sociaal werk) raakte ik gefascineerd door dit principe... Vandaaruit is mijn passie voor bemiddelen en bemiddelingsgericht werken ontstaan. Toen ik in 2015 de eerste uitdagingen van het moederschap achter de rug had, ben ik als erkend bemiddelaar gestart.

Tijdens bemiddelingsgesprekken ga ik op zoek naar de manier waarop mensen naar hun situatie kijken. Van daaruit begeleid ik naar een visie die oplossingsmogelijkheden biedt. Om goed te kunnen informeren over oplossingsmogelijkheden bij familiale zaken, volg ik constant bijscholingen. Ik heb een stevige juridische achtergrond waarmee ik de haalbaarheid van de gevonden oplossingen controleer en bewaak.

Om uw traject zo goed, en efficiënt mogelijk te behartigen, zorg ik zelf voor de volledige afhandeling van de overeenkomst (opmaak en neerlegging).

Doorheen de gesprekken wordt de geest waarin de afspraken gemaakt zijn steeds meer verfijnd, waardoor de afspraken ook excact zoals jullie bedoelen worden genoteerd en nadien gehomologeerd door de rechtbank. Geen voorgeschreven modellen dus, wel een uitgewerkte overeenkomst dat doordrongen is van jullie visie.

Wanneer het aangewezen is (voor onroerend goed, bij specifieke aandacht voor een kind, voor conflicten op het werk,...) werk ik samen met of verwijs ik naar notarissen, advocaten, enkele sterke professionals van de groepspraktijk Invigo en voor bemiddelingen op de werkvloer met collega Dominique Renders van De Hefboom.

Achtergrond

  • Erkend bemiddelaar in Familiale zaken door de Federale Bemiddelings Commissie
  • Lid van Forum Bemiddeling Leuven, voor het delen van expertise met andere bemiddelaars
  • Lid van Bemiddelingvzw, onderdeel van Association for International Arbitration
  • Opleiding bemiddelaar met specialisaties Familale- en Sociale zaken (Mediation Institute Vlaanderen) 2010-2011
  • Professionele achtergrond als HR-consultant en voor Kamer van Notarissen
Wil je weten of bemiddeling ook een oplossing is voor jou?