Bemiddeling op het werk

Conflicten en spanningen doen zich voor op elk niveau van de werk- en schoolcontext.

In situaties waar collega's, klasgenoten, teamleden of buren pestgedrag of conflict ervaren, kan er via bemiddeling naar een overeenkomst gezocht worden.

Steeds vaker worden bij de opstart van een samenwerking clausules geformuleerd met betrekking tot het welslagen van de beoogde samenwerking. Dit houdt in dat ook een regeling voorzien wordt voor wanneer de samenwerking dreigt fout te lopen.

Ook op niveau van de organisatie zelf, is het uitwerken van een conflictprocedure een belangrijke troef bij het welbevinden van medewerkers.


Voor opdrachten op de werkvloer, werk ik samen met mijn collega Dominique Renders.

Wil je weten of bemiddeling ook een oplossing is voor jou?